Vattenblänk i Trädgården

En damm skapar stämning och ger en ny dimension åt hela trädgården.
Den balanserar miljön och utgör mötesplatsen för fiskar, grodar och trollsländor.
Dammen gör att ett nästintill outtömligt utbud av växter,
som kräver vatten för att trivas, går att odla i din trädgård.