Växter vid dammen

Det är med växterna du ger dammen liv och personlighet. En damm kan vara färgstark, frodig och blommande, likaväl som enkel och sparsmakad. Den kan blomma i regnbågens alla färger eller en enda. Det finns en mängd vattenväxter att välja bland. Du kan blanda och skapa fritt, men några huvudregler bör du hålla dig till för att få en damm i biologisk balans. Dels handlar det om att välja växter med olika levnadssätt och funktioner i dammen, dels måste växterna placeras på ett vattendjup där de trivs.För att få en damm i balans ska där finnas undervattensväxter, flytväxter och övervattensväxter. En tumregel säger att de tre grupperna ska få ungefär lika stort utrymme.

Undervattensväxter kan verka obetydliga där de lever nere under vattenytan, men dammens välbefinnande beror till stor del på dem. Undervattensväxter tar sin näring från vattnet via bladen. De bidrar till en låg näringsnivå i vattnet och motverkar på så sätt algbildning. Dessutom är undervattensväxter viktiga syreproducenter. De gröna bladen syresätter vattnet genom sin fotosyntes.

Flytväxter kallas de växter vars blad vilar på vattenytan. Näckrosor är ett känt exempel, andra är sjögull och dyblad. Beräkna att täcka ungefär en tredjedel av vattenytan med flytväxter. Det blir vackert och skänker skugga åt dammens vatten, vilket hämmar de ljusälskande algerna.

Övervattensväxterär dammens karaktärsväxter. De står med rötterna i vatten men har sin blad- och blomprakt över vattenytan. Bland övervattensväxterna finns också bra ”näringsslukare” som hjälper till att hålla en låg näringsnivå i dammen.