Färdigformade dammar

I små trädgårdar eller där det bara behövs någon kvadratmeter vatten är färdiga dammar ett bra alternativ. UBBINK dammar är marknadsledande på de flesta Europeiska marknader. De har naturliga former med olika nivåer samt sumprand där randplantering kan göras.

- 15 års garanti - Sump och planteringshyllor
- UV stabiliserat - Okänsliga för köld och värme

Pooka 105 liter
Pooka 80*105 cm
djup: 35 cm
105 liter

Calmus 135, 220, 350 liter
Calmus S 1 90*120 cm djup 40 cm
Calmus S 2 90*135 cm djup 45 cm
Calmus S 3 130*165 cm djup 50 cm

Iris 135, 225 liter
Iris S 1 90*120 cm djup 40 cm
Iris S 2 90*135 cm djup 45 cm

Lobelia 500 liter
Lobelia S 3 130*205 cm djup 50 cm 500 liter