Gödning

Algomin i tre varianter

Miljövänliga Algomin både gödslar och kalkar samtidigt.
I sortimentet finns tre produkter som innehåller korallalgen.

Algomin Ekologisk Gödsel är KRAV-Godkänd

Med Algomin Ekologisk Gödsel tillför du jorden ett 30-tal balanserade mikronäringsämnen och aminosyror. Algomin Ekologisk Gödsel består av 98% korallalg och 2% biologisk växtstimulans (aminopuriner) ur färska brunalger (patenterad metod). Algomin är en KRAV-godkänd produkt.

Algomin innehåller bland annat kalcium och magnesium, som hjälper till att ta upp viktiga näringsämnen. Jordens pH-värde höjs, maskarna trivs och rotsystemen förbättras. Algomin motverkar genom sitt höga pH-värde 8,8, de angrepp som försurningen skapar och naturlig växtkraft utvecklas.

Algomin Trädgårdsgödsel

Algomin Ekologisk Gödsel finns med extra tillsats av kalium och kadmiumfri naturfosfat och kallas då för Algomin Trädgårdsgödsel. Denna är särskilt lämpad för plantering, nyanläggning, fruktträd, potatis och höstgödsling av alla grödor.

Algomin Gräsmattegödsel

Algomin Ekologisk Gödsel finns även med ett extra tillskott av långsamtverkande kväve och kalium och kallas då för Algomin Gräsmattegödsel. Denna kan användas till allt grönt under växtsäsongen, en vän för gräset och en naturlig fiende för mossan.