Torvblock ger form åt din trädgård

Torvblock har de senaste åren blivit ett mycket populärt byggmaterial både hos professionella anläggare och hobbyodlare.

Torvblocken är lätta att forma och erbjuder många möjligheter i trädgården. Det går att göra både tillfälliga och permanenta installationer med hjälp av dem.

Från början användes torvblocken framförallt till surjordspartier, men efterhand har användningen breddats. Idag används de till rabattkanter, låga murar, terrasseringar och dammkanter.

Torvblocken i sig är mycket vackra och ändrar karaktär med tiden. Från att från början varit ljusbruna och lite kantiga, mörknar de i färgen och får en rundare/mjukare form. Efter något år täcks de av gröna mossor och en ny spännande värld öppnar sig om man tar sig tid att titta lite närmre...

Blocken grävs ur mossen på hösten och får soltorka påföljande sommar. Sedan är de klara att använda!


Så här kan du göra:
Markera formerna och vänd grässvålen.
Med såg eller kniv formar du lätt till blocken.
Placera ut och forma blocken så de sitter tätt ihop.
Fyll partiet med sand och jord.
Torvparti i genomskärning.
Plantera!
Med åren får torvblocken en vackert mossbeklädd yta.

Användningsområden

Torvblocken använder du exempelvis till upphöjda partier (sten och torvblock i skön förening), mjuka terrasser, låga murar, rabattkanter samt mellan jord och vatten vid trädgårdsdammen.

Torvblocken behåller sin form och stadga i minst 10 år - men rätt snart täcks de av växter och grönskimrande mossor. Med såg och kniv formas blocken lätt så att de mjukt smälter in med växter och stenar. Behövs det kan blocken stadgas genom att du sticker blompinnar genom dem.

Torvblocken finns i två varianter. De osågade torvblocken mäter ca 35 x 25 x 20 cm och de sågade 40 x 28 x 25 cm.

Jorden i torvpartiet blir luftig och fukthållande med inblandning av 50% Solmull. Surjordsväxter går att plantera direkt i torvblocken.