Perenner


Perenner tillhör det mest användbara och omtyckta man kan ha i sin trädgård. Med perenner menas växter som återkommer år efter år, de växer upp under våren/sommaren, vissnar ner på hösten och börjar om på nytt nästa år. Det är med andra ord roten som är flerårig. En del perenner är vintergröna och bibehåller sina gröna blad över vintern, t ex bergenia. Till perennerna räknas även gräs, ormbunkar och kryddväxter.

Perennernas stora fördel ligger i förmågan att successivt växa till sig och bli större och mer omfångsrika år för år. En väl planerad perennrabatt blir efterhand mycket lättskött när plantorna vuxit ihop med varandra och täcker hela jordytan - ogräset har inte en chans.

Handelssortimentet av perenner har under senare år blivit allt bredare. Flera hundra sorter tävlar om vår uppmärksamhet. Här finns alla färger, alla storlekar - det är bara att välja.

Det finns perenner för de mest skiftande miljöer och klimat, för såväl torra och soliga som skuggiga och fuktiga ställen. I plantskolan kan du se vilka perenner som passar var. De flesta perenner vill ha en bra dränerad växtplats, dvs de vill inte stå med rötterna i vatten. Det har framförallt betydelse under vintern då alltför blöt jord gör att plantorna ruttnar. Om växtplatsen är "vattensjuk" är en sk upphöjd växtbädd att föredra.

Viktigast för ett bra resultat är jordens beskaffenhet. För det första ska jorden vara helt ogräsfri. Gräv igenom hela rabatten och rensanoggrant bort allt ogräs, även rotdelar. I de allra flesta fall bör man jordförbättra så att jorden blir porös men ändå vattenoch näringshållande. Tillför mullämnen i form av trädgårdstorv, barkmull eller kompost. Ett 5-10 cm tjockt lager som brukas ned till ca 30-40 cm djup är lagom. Om jorden är extremt tung (lerhaltig) är det bra att även blanda in fint grus. Grundgödsla slutligen med 3-5 dl hönsgödsel eller 0,3 - 0,5 dl fullgödselmedel (sk NPK-medel) per kvm. Mylla ner i ytskiktet.

Plantering

Planera din rabatt i förväg - handla inte bara på måfå - så blir resultatet mycket bättre.
Numera är de flesta perenner krukodlade. De har med sig hela sitt rotsystem till den nya växtplatsen och omställningen blir inte särskilt stor. Därför kan man plantera perenner vår, sommar och höst. Var litet mer påpasslig med vattningen vid vår- och sommarplantering. Vattna upp plantorna i förväg. Lossa plantan försiktigt ur krukan och plantera med rotklumpen strax under jordytan. Tryck till försiktigt med händerna för att rotklumpen ska få kontakt med omgivande jord. Vattna. Luckra jordytan efter några dagar med hacka eller kultivator. Vattna på nytt om det behövs. Luckra sedan kontinuerligt hela växtsäsongen för att hejda ogräset.
Om du ska plantera en hel rabatt, placera då ut växterna löst ovanpå jorden så att du ser att de verkligen hamnar på rätt plats. Perenner gör sig bäst i grupper om minst 3-5 st av varje sort. Lämpliga planteringsavstånd är 20-30 cm för låga, 40-50 cm för medelhöga Och 60-70 cm för höga växter.

Tips

Gör gärna blandade rabatter med buskar, barrväxter, sommarblommor och perenner. Då finns det alltid något som är vackert. Glöm för all del inte bort gräs och ormbunkar som ger ett frodigt och böljande intryck.
Många perenner passar bra att odla i stora keramikkrukor. Bra för den som har en liten trädgård eller för altanen eller balkongen.

Skötsel

Gödsling:
Gödsla varje vår med ett fullgödselmedel (sk NPK-gödsel eller naturgödsel, typ hönsgödsel). Följ doseringen på förpackningen. Mylla ner i ytskiktet.

Toppdressing:

Ett märkligt namn på en effektiv åtgärd. Det handlar om att täcka jordytan varje vår med ett mullmaterial, t ex gödslad torv, barkmull eller kompost. Materialet hindrar avdunstning och sparar jordens fuktighet, det tillför näring och hejdar delvis ogräsets framfart. Ett ytlager på 3-5 cm är lagom.

Nedklippning på sommaren:

Var inte rädd för att klippa ner överblommade och skräpiga perenner mitt under växtsäsongen. Dels ser det prydligare ut och dels finns det chans för en ny blomning.

Ogräskontroll:

Ta för vana att regelbundet (varannan vecka) luckra ytan med ett skyffeljärn eller kultivator. Då hinner aldrig fröogräsen få fäste. Det här är speciellt viktigt i en nyanlagd rabatt. Samtidigt luckras jorden så att luft kan tränga ner till rötterna - extra angeläget på leriga jordar.

Inför vintern:

I sin städiver vill många klippa ner alla vissna perenner på hösten. Gör inte det. Låt istället torra löv och snö samlas runt de torra stjälkarna och bilda ett isolerande täcke. Först på våren klipper man bort torra växtrester. Lägg det på komposten eller klipp i småbitar och använd som jordtäckning. Extra känsliga växter kan täckas med granris inför vintern.

Omplantering:

De flesta perenner mår bra av att delas och omplanteras med 2-5 års mellanrum, helst på våren eller hösten. Plantorna får ny växtkraft och på köpet får du fler plantor. Oftast kan varje planta delas i 3-4 delar med en vass spade eller kniv. Passa gärna på att jordförbättra, gödsla och rensa ogräs i samband med omplanteringen. OBS; bl a pioner, brudslöja, plymspirea och Mose brinnande buske gillar inte ständiga omplanteringar.
Låt dem helst vara ifred.