* Rekommendation från oss fetstil = huvudsortiment Vinterhärdiga växter

Prydnadsbuskar
Rek* Namn Svenska Höjd Färg Zon Bild
3
Amelanchier spicata Häggmispel 200 cm vit juni
VI
 
2
Caragana arborescens Karagen 200 cm gul juni
VII
 
3
Caragana arborescens Lobergii Fjädercaragan 200 cm gul maj
VI
 
2
Cornus alba sibirica Korallkornell 200 cm vit juni
VII
 
3
Crataegus intricata Hagtorn Amerikan 200 cm vit juni
VII
 
3
Eleagnus commutata Silverbuske 60 cm silverblad
VII
 
3
Lonicera caerulea Blåtry 100 cm gul juni
VII
 
5
Lonicera caerulea Jörgen Blåtry 100 cm  
VII
 
4
Lonicera involucrata Lycksele Skärmtry 150 cm gul juni
VI
 
3
Lonicera korolkowii Zabelli Fagertry 200 cm röd juni
VII
 
4
Lonicera tatarica Arnold Red Rosentry 200 cm röd jul-sep
VII
 
3
Lonicera tatarica rosea grandifl Rosentry 200 cm rosa juni
VII
 
5
Lonicera bella Dropmore Fin E Vitblommig try 200 cm vit juni
VII
 
4
Malus John Downie   200 cm vit juni
VI
 
4
Malus Rescue   200 cm vit juni
VI
 
4
Philadelphus x lew. Waterton Watertonschersmin 150 cm vit juni
VI
 
5
Potentilla Fridhem   80 cm gul jun-okt
VII
 
4
Potentilla Mandchurica Grönlandstok 20 cm vit jun-okt
VII
 
4
Prunus padus colorata Blodhägg 250 cm rosa maj
VII
 
3
Prunus padus Hägg 250 cm vit maj
VII
 
3
Ribes alpinum Schmidt Måbär 100 cm  
VII
 
5
Salix fragilis Bullata Finsk Knäckepil 250 cm  
VI
 
3
Sorbaria sorbifolia Rönnspirea 100 cm vit juli
VI
 
3
Sorbus aucuparia Rönn 250 cm vit juni
VII
 
5
Spirea callosa Odensala Norrlands-spirea 80 cm rosa
VI
 
5
Spirea cineria Grefsheim Brudspirea Norsk 100 cm vit juni
VII
 
5
Spirea cineria compacta Brudspirea låg 60 cm vit juni
VII
 
5
Spirea humilis Honungsspirea Fin 100 cm  
VII
 
5
Spirea japonica Little Princess Alpspirea 40 cm rosa jul-sep
VII
 
5
Spirea japonica Lilly Alpspirea Finland 40 cm röd jul-sep
VII
 
5
Syringa josikaea Odensala Ungersk syrén 200 cm mörklila juli
VII
 
5
Syringa josikaea Holger Ungersk syrén vit 200 cm vit juni
VII
 
5
Syringa josikaea Måttsund Måttsund syrén 200 cm rosa juni
VII
 
4
Syringa vulgaris Syrén 200 cm lila juni
VI
 
5
Syringa vulgaris Karsivica Moskvy

Syrén kräm 

200 cm kräm juni
VI
 
5
Syringa vulgaris Norrfjärden Syrén dubbel 200 cm lilarosa juni
VI
 
4
Viburnum opulus r Strömsund Snöbollsbuske 150 cm vit juli
VII